پردیس امام علی (ع) رشت

نفرات برگزیده مسابقه فیلم و تصویر ورزشی

جهت ایجاد روحیه شاد و نشاط و سرگرمی در دانشجویان واحد تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

جهت ایجاد روحیه شاد و نشاط و سرگرمی در دانشجویان واحد تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان اقدام به برگزاری یکدوره مسابقه فیلم و تصویر ورزشی در دوره کرونا نموده است که نفرات برنده این مسابقه به شرح ذیل اعلان می گردد .

نفرات برگزیده مسابقه :

1. میلاد      رستمی 

2. سعید      فرهادی

3. مجتبی      اسکندی 


نظرات کاربران