پردیس امام علی (ع) رشت

برگزاری مسابقه ورزشی کشوری در 4رشته کاراته، فوتبال همگانی ،اسکواش ،وشو بصورت مجازی

زمان برگزاری مسابقه ورزشی کشوری در 4رشته بصورت مجازی


نظرات کاربران