پردیس امام علی (ع) رشت

برگزاری مسابقات ورزشی بمناسبت هفته خوابگاه

عنوان مسابقه تشویق به ورزش ،موارد جالب و شیرین ورزشی

مطالب تهیه شده به آدرس ایمیل ebrahimi1119@gmail.com ارسال گردد به نفرات برنده در هر مورد ضمن تقدیر و تشکر جوایز ارزنده ای از طرف دانشگاه اهدا میگردد. [خرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ 7 خرداد 1400 می باشد


نظرات کاربران